Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

VegrekkverkBehov for rekkverk og valg av type bestemmes av flere kriterier. Dette kan være avstand til faremoment, skaderisiko, fartsgrense, trafikkmengde og design.
Rekkverk har ulike egenskaper som er definert som rekkverkets arbeidsbredde (W) og skaderisikoklasse. (ASI)
Myke rekkverk gir redusert sannsynlighet for personskade og mindre skade på kjøretøyet enn stive.
Rekkverk er inndelt i stivhetsklasser ut fra arbeidsbredden (W).

W-klasse

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

Arbeidsbredde

≤0,6

≤0,8

≤1,0

≤1,3

≤1,7

≤2,1

≤2,5

≤3,5

Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta:
Strandgata 59 
6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00
 
Skorgeura:
Nørestranda 383     
6152 Ørsta 

Denne adressen har varelevering
Hovden:
Torvmyrane 15 
6160 Hovdebygda  

Denne adressen har varelevering
Ørstaterminalen:
Industrivegen 28B
6155 Ørsta
Tlf: 70 06 62 70 
Denne adressen har vareleveringDenne lokasjonen tar imot lasteskip
Vik: 
Elvagata 20
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50


Denne adressen har varelevering