Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Vik Ørsta tilbyr seminar om rekkverk

Vik Ørsta tilbyr seminar om rekkverk

Vik Ørsta tilbyr seminar om rekkverk og bruk av rekkverk i henhold til gjeldende regelverk. Seminaret går over ca. fire timer og har som formål å øke kunnskap og forståelse for bruk av rekkverk.

Det blir lagt vekt på de viktigste emnene i rekkverksnormalen. Seminarets faglige innhold bygger på Statens vegvesen sin håndbok "N101 Rekkverk og vegens sideområder" samt ny veileder "V160".

Seminaret omhandler hvilke krav rekkverksnormalen setter og tar for seg konkrete eksempler knyttet opp mot disse. Det blir også en gjennomgang av regelverket knyttet opp til ulike dokumentasjonskrav for de ulike produkttypene.

Målgruppen for seminaret er alle som jobber med sikkerhet langs veien, for eksempel konsulenter, rådgivere, entreprenører, montører og Statens Vegvesen. Erfaringsmessig blir det ofte stilt spørsmål om saker knyttet til lokale utfordringer. Det er også mange spørsmål i forhold til pågående eller planlagte prosjekter. Vi kan tilpasse seminaret dersom det er særskilte problemstillinger dere ønsker å ta opp.

Agenda for et standard seminar er:
Generelle krav
Alternative løsninger til rekkverk og støtputer
Myndighet til å fravike krav
Krav til dokumentasjon av vegutstyr
Beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk
Ved fallende og stigende terreng, farlige sidehinder
Krav om rekkverk samt nød og driftsåpninger i midtdeler
Forvalg av rekkverk
Rekkverkslengder og avslutninger
Utfordringer i nærområdet

Detaljer rundt et ønsket Vik Ørsta-seminar kan avtales direkte med seminaransvarlig Ola Svendsen på e-post ola.svendsen@vikorsta.no eller t-913 91 471.

Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta:
Strandgata 59 
6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00
 
Skorgeura:
Nørestranda 383     
6152 Ørsta 

Denne adressen har varelevering
Hovden:
Torvmyrane 15 
6160 Hovdebygda  

Denne adressen har varelevering
Ørstaterminalen:
Industrivegen 28B
6155 Ørsta
Tlf: 70 06 62 70 
Denne adressen har vareleveringDenne lokasjonen tar imot lasteskip
Vik: 
Elvagata 20
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50


Denne adressen har varelevering