Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Oslobommen

Oslobommen - levert av Vik Ørsta AS

Vik Ørsta AS er leverandør av Oslobommen, en drifts- og katastrofeåpning, som i første rekke er utviklet for bruk på 4-felts-vei med fysiske midtdelere.

Oslobommen er testet og godkjent i styrkeklasse N2 iht. NS-EN 1317,-1 og -2. Oslobommen har arbeidsbredde W5 med dynamisk utbøying D=1,65 og skadeklasse B.

Bommen har en totallengde på ca. 27m og er todelt med leddede halvdeler for å minimalisere høyden. Bommen kan betjenes av lastebil med hydrauliske uttak, eller med annet hydraulisk aggregat.

Ved spørsmål om Oslobommen, kontakt Ola Svendsen på e-post ola.svendsen@vikorsta.no eller t-913 91 471.

Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta:
Strandgata 59 
6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00
 
Skorgeura:
Nørestranda 383     
6152 Ørsta 

Denne adressen har varelevering
Hovden:
Torvmyrane 15 
6160 Hovdebygda  

Denne adressen har varelevering
Ørstaterminalen:
Industrivegen 28B
6155 Ørsta
Tlf: 70 06 62 70 
Denne adressen har vareleveringDenne lokasjonen tar imot lasteskip
Vik: 
Elvagata 20
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50


Denne adressen har varelevering