Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

MidtrekkverkOver halvparten av alle dødsulykker i trafikken er møteulykker på veier uten fysisk skille mellom møtende kjøretøy. Disse ulykkene kan forhindres ved å benytte midtrekkverk. Vik Ørsta kan tilby flere alternative midtrekkverk som kan forhindre denne typen ulykker og som begrenser skadeomfanget ved en ulykke.

Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta:
Strandgata 59 
6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00
 
Skorgeura:
Nørestranda 383     
6152 Ørsta 

Denne adressen har varelevering
Hovden:
Torvmyrane 15 
6160 Hovdebygda  

Denne adressen har varelevering
Ørstaterminalen:
Industrivegen 28B
6155 Ørsta
Tlf: 70 06 62 70 
Denne adressen har vareleveringDenne lokasjonen tar imot lasteskip
Vik: 
Elvagata 20
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50


Denne adressen har varelevering