Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Varmforsinking

Varmforsinking som korrosjonsbeskyttelse er kjent siden 1741, og hovedprinsippene er de samme i dag som den gang. I de fleste tilfeller er varmforsinking den beste og rimeligste korrosjonsbeskyttelsen av stål.

Vi har drevet med varmforsinking siden 1947, og har i dag et moderne anlegg som er det største nordenfjells.

Ved varmforsinking reagerer sink og jern og danner en legering. Varmforzinking utføres vanligvis etter EN ISO 1461, og etter tekniske leveringsbetingelser utgitt av Nordic Galvanizers, Norge.

Kapasitet  Vik Ørsta AS:
Stor gryte: 13,5m x 1,5m x 2,3m
Liten gryte: 3,5m x 1,2m x 2,0m
Sentrifugeanlegg.