Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

CombiCoat®

Ørsta Brurekkverk - Eiksundbrua

CombiCoat® er vår unike overflatebehandling, som kombinerer varmforsinking, sinkfosfatering og pulverlakkering. CombiCoat® gir beskyttelse mot korrosjon og slitasje og øker dermed produktets levetid. Samtidig gir behandlingen en lekker finish i ønsket farge.

Siden CombiCoat® kan leveres i farge etter ønske, står kunden fritt til å sette sitt høyst personlige preg på det ferdige produktet. CombiCoat®-behandlingen har en «levetid» som er flere ganger lenger enn bare varmforsinket materiale.

Link til teknisk godkjenning i menyen til høyre
Combi Coat skisse


Levetiden ved duplex-system:
Et duplexsystem har mye lenger levetid enn summen av levetiden for beleggene hver for seg. Hollandske undersøkelser viser at systemets levetid kan beregnes etter formelen:

 • LT=K(LZn LM)

  LT = duplexsystemets levetid i år.
  LZn = Sinkbeleggets levetid i år i det konkrete miljøet og med varmforsinking alene.
  LM = Malingsbeleggets beregnede levetid hvis det er påført direkte på stål.
  K = Miljøavhengig synergifaktor med en verdi som settes til:
  - 1,5 når systemet eksponeres i miljøklasse C4 og C5 eller er permanent nedsenket i sjøvann.
  - 1,6- 2,0 for eksponering i miljøklasse C3 eller når systemet er fuktig mindre enn 60% av tiden.
  - 2,1 -2,3 ved eksponering i miljøklasse C2.
Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta:
Strandgata 59 
6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00
 
Skorgeura:
Nørestranda 383     
6152 Ørsta 

Denne adressen har varelevering
Hovden:
Torvmyrane 15 
6160 Hovdebygda  

Denne adressen har varelevering
Ørstaterminalen:
Industrivegen 28B
6155 Ørsta
Tlf: 70 06 62 70 
Denne adressen har vareleveringDenne lokasjonen tar imot lasteskip
Vik: 
Elvagata 20
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50


Denne adressen har varelevering