Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Garanti

Vik Ørsta AS gir følgende garantier:

Produktgaranti

5 års garanti mot fabrikasjonsfeil på stålmaster og stålfundament.
2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på ElQuick koblingsutstyr.
Garanti på øvrig utstyr er i henhold til produsentens garantibetingelser.

Garantien gjelder innenfor bruksområdet. Eventuell erstatning begrenses oppad til enkeltdelenes verdi i henhold til våre standard salgs-og leveringsbetingelser. Det forutsettes at skadete deler skiftes umiddelbart.

Bruksområde:

Master og fundament brukt i:
- Parkbelysning
- Gatebelysning
- Veibelysning
- Plassbelysning og idrettsanlegg

Garantibetingelser:

1. Garantien forutsetter at master er dimensjonert iht. EN 40 for stedlige vindlaster.

2. Garantien forutsetter en grundig mottakskontroll for NL01-leveranser.

3. Garantien gjelder innen anbefalte bruksområder og kun når monteringsanvisning er fulgt.

4. Skader som er påført produktene ved uforutsatte ytre påkjenninger, håndtering og montering, dekkes ikke.


Gå til høyremenyen under "Dokumenter" for garantibevis (PDF). 

Globalmenu

Kontaktinfo

Vik Ørsta AS
Strandgata 59
N-6150 Ørsta

Tlf:    +47 70 04 70 00

firmapost@vikorsta.no 

Snarveier

Bestill lysmaster fra Vik Ørsta via e-post  Bestillinger (e-post)

Kontakt oss - Vik Ørsta AS   Kontaktskjema

Vik Ørsta AS - Nyhetsbrev   Påmelding nyhetsbrev

Aktivitetskalender - Vik Ørsta AS   Aktivitetskalender

Vik Ørsta AS - Våre lokasjoner med qr-kode   Vi er her (qr-koder)

Dokumenter