Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Garanti

Vik Ørsta gir fylgjande garantiar:

Produktgaranti

5 års garanti mot fabrikasjonsfeil på stålmaster og stålfundament.
2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på ElQuick koblingsutstyr.
Garanti på øvrig utstyr er etter produsents garantibetingelsar.

Garantien gjeld innanfor bruksområdet. Eventuell erstatning begrensast oppad til enkeltdelers verdi i henhold til våre standard sals-og leveringsbetingelsar. Det vert forutsatt at skadde delar skiftast umiddelbart.

Bruksområde:

Master og fundament brukt i:
- Parkbelysning
- Gatebelysning
- Vegbelysning
- Plassbelysning og idrettsanlegg

Garantibetingelsar:

1. Garantien forutset at master er dimensjonert iht. EN 40 for stedlige vindlaster.

2. Garantien forutset ein grundig mottakskontroll for NL01-leveransar.

3. Garantien gjeld innan anbefalte bruksområde og berre når monteringsanvisning er fulgt.

4. Skade som er påført produkta ved uforutsatte ytre påkjenningar, handtering og montering, dekkast ikkje.


Gå til høgremenyen under "Dokument" for garantibevis.

Globalmenu

Kontaktinfo

Vik Ørsta AS
Strandgata 59
N-6150 Ørsta

Tlf:    +47 70 04 70 00

firmapost@vikorsta.no 

Snarveier

Bestill lysmaster fra Vik Ørsta via e-post  Bestillinger (e-post)

Kontakt oss - Vik Ørsta AS   Kontaktskjema

Vik Ørsta AS - Nyhetsbrev   Påmelding nyhetsbrev

Aktivitetskalender - Vik Ørsta AS   Aktivitetskalender

Vik Ørsta AS - Våre lokasjoner med qr-kode   Vi er her (qr-koder)

Dokument