Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Lysmast - monteringsanvisninger

Her har våre kunder mulighet for å laste ned monteringsanvisninger for en del produkter. Filene ligger i Pdf-format, og kan lastes ned ved å høyreklikke og velge "Lagre mål som", evt. åpnes direkte fra linker som er opplistet.

Monteringsanvisninger

Teknisk informasjon:

Dimensjonering
Lysmastene er dimensjonert for dynamisk vindlast etter NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. I standarden er det utformet en fylkesvis liste over gjeldende referansevindhastigheter (Vref) for alle kommuner i landet. Tabellen "Maks armaturflate" i prislisten, viser høyeste tillatte vindflate pr m² som masten er dimensjonert for i de ulike vindhastighetene. Ved behov for dokumentasjon, sender vi beregning av aktuelle master på forespørsel.

Delte master
For å lette transport og lagring blir nå alle standard veilysmaster som har totallengde over 6,5 m levert delt. Dette vil gi lavere transportkostnad, kortere leveringstid og større fleksibilitet ved utforming av mastetopper o.l. Alle standard master vil også kunne leveres pulverbelagt i ønsket farge. Delingen er basert på samme prinsipp som på utliggermastene, som er utprøvt i en årrekke i værharde strøk. Monteringen skjer enkelt og raskt ved montering av 3 kraftige, rustfrie settskruer. De delte mastene er merket med D i varenummeret.

Lukeåpning
Rotdiameter ø108 og ø114 - åpning 85x300 mm.
Rotdiameter ø140 og større - åpning 100x400 mm.

Produksjon
Lysmastene er sammensveist av operatører som er opplært og sertifisert etter NS-EN 287-1.

Stålkvalitet
Sylindriske stålrør er helsveist og i kvalitet S355.
Koniske rør er i kvalitet S235.
Fotplater er min. kvalitet S355.
Fundamentbolter er i kvalitet 8.8 eller K 500 TE.
Settskruer er rustfrie i kvalitet A4.

Fundamentering
Av de to fundamenttypene fotplate og nedstikk, er fotplate den mest vanlige.

Fotplate: Tabellen i prislisten angir fotplatens senteravstand. Ved valg av fundament må senteravstanden stemme overens med fundament eller forankringsrammer. Fotplateløsningen gir gode opprettingsmuligheter ved å justere mutterne på fundamentet. Fotplateutførelsen er også best med hensyn til korrosjonsskader ved bakkenivå.

Nedstikkfundament: Rotdiameteren på mastene finnes i maste-tabellene, som må stemme overens med diameter på fundament, tetningsdeksel og låsering. Fundamentet har ingen opprettingsmuligheter av mastene.

Leveringstider
Normal leveringstid på lagerførte artikler vil være inntil 10 dager. På artikler som ikke er lagerførte, vil normal leveringstid være ca. 4 arbeidsuker.

Salgsbetingelser
Prisene er gitt EXW Ørsta Incoterms 2010 og ekskl. mva., dersom annet ikke er avtalt. Betalingsbetingelser er netto pr 15 dager. Øvrige betingelser i henhold til NL 09. Frakt forutbetales og anføres i faktura. Utvekslingsemballasje faktureres etter gjeldende satser. Retur av varer må alltid forhåndsavtales, og merkes med ordrenummer/fakturanummer.

Korrosjonsvern/overflatebehandling
Alle produkter er varmforsinket etter EN-ISO 1461. På forespørsel leverer vi sertifikat som dokumenterer sinktykkelse og utførelse. Større beleggstykkelser kan leveres på bestilling. Pulverbelegging av mastene er blitt mer vanlig de senere årene. Det varmforsinkede stålet sinkfosfateres i en 7 trinns forbehandling før polyesterbelegging.

Combi Coat, som er vårt varemerke på varmforsinking og pulverbelegging, øker levetiden på produktene. Lysmastene kan leveres i ønsket RAL- eller NCS-farger. Dette kan bidra til å øke de estetiske kvaliteter i vårt nærmiljø. Alle produkter som i vårt varenummer slutter med C, er Combi Coat-behandlet.

Globalmenu

Kontaktinfo

Vik Ørsta AS
Strandgata 59
N-6150 Ørsta

Tlf:    +47 70 04 70 00

firmapost@vikorsta.no 

Snarveier

Bestill lysmaster fra Vik Ørsta via e-post  Bestillinger (e-post)

Kontakt oss - Vik Ørsta AS   Kontaktskjema

Vik Ørsta AS - Nyhetsbrev   Påmelding nyhetsbrev

Aktivitetskalender - Vik Ørsta AS   Aktivitetskalender

Vik Ørsta AS - Våre lokasjoner med qr-kode   Vi er her (qr-koder)