Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

CE-dokumentasjon

Lysmaster er produsert og dimensjonert etter krava i NS-EN 40 i eige godkjent dimensjoneringsprogram. Ettergivande master er i tillegg testa og godkjent etter NS-EN 12767. Alle lysmaster levert av Vik Ørsta er derfor CE-merka etter fylgjande sertifikat:

 

Alle master er merka med innsveist metallskilt som har fylgjande informasjon:

  • 7 første siffer - artikkelnummer
  • 6 neste siffer - produksjonsordrenummer
  • 2 neste siffer - produksjonsår

Skiltplassering i master:

  • Bunnseksjonar - på bakvegg i lukeopning
  • Mellom- og toppseksjonar - på nedre enden av nedstikk som skal ned i bunnseksjon

For Norge er alle dimensjonerende vindlastar henta i nasjonalt bilag i NS-EN 1991-1-4 Eurokode 1. Master for eksport blir dimensjonert på tilsvarande måte etter det spesifikke lands vindstandard.

Alt dette i samsvar med den overordna standarden EN 40.

 

Når det gjeld godkjent produktfamilie for ettergivande master vil vi gjere oppmerksom på at NS-EN 12767 gir ei muligheit – under visse betingelsar - til å strekke maks høgde på master noko. Sjå utdrag frå standarden her:

 

5.5.2 Product families,

In the particular case of lighting columns, the NE, LE or HE product family may include columns larger than the largest tested item, if the bending moment capacity at ground level is no greater than that of

the largest tested column, and neither the mass or length of the larger columns are more

than 1,1 times the mass and length of the largest tested column.