Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

CE-dokumentasjon Vik Ørsta AS avd Lys

På denne siden finner du informasjon om CE-godkjenning og CE-merking av våre produkter.

Vik Ørsta AS er godkjent og innehar sertifikatene NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004 for produksjon/levering av produkter/tjenester innen bearbeiding og overflatebehandling av metallprodukter.

Lysmaster er produsert og dimensjonert etter kravene i NS-EN 40 i eget godkjent dimensjoneringsprogram. Ettergivende master er i tillegg testet og godkjent etter NS-EN 12767. I henhold til dette er alle master levert av Vik Ørsta AS CE-merket etter følgende sertifikater:

 

CE-merking på produkter:

Alle master er merket med innsveist metallskilt som innehar følgende informasjon:

  • 7 første siffer - artikkelnummer.
  • 6 neste siffer - produksjonsordrenummeret
  • 2 neste siffer - produksjonsår

Skiltplassering i master:

  • Bunnseksjoner - på bakvegg i lukeåpning.
  • Mellom- og toppseksjoner - på nedre enden av nedstikk som skal ned i bunnseksjon.

For Norge er alle dimensjonerende vindlaster hentet i nasjonalt bilag i NS-EN 1991-1-4 Eurokode 1. Master for eksport dimensjoneres på tilsvarende måte etter det spesifikke lands vindstandard.

Alt dette i henhold til den overordnede standarden EN 40.

 

Når det gjelder godkjent produktfamilie for ettergivende master vil vi gjerne gjøre oppmerksom på at NS-EN 12767 gir en mulighet – under visse betingelser - til å strekke maks høyde på master noe. Se utdrag fra standarden her:

 

 

5.5.2 Product families,

In the particular case of lighting columns, the NE, LE or HE product family may include columns larger than the largest tested item, if the bending moment capacity at ground level is no greater than that of

the largest tested column, and neither the mass or length of the larger columns are more

than 1,1 times the mass and length of the largest tested column.