Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Bergsikring

Ct-bolt

Bergsikring består av utstyr for stabilisering av berg i tunnelar og skjæringar. Hovudkomponentane er boltar, band, skiver og forakringskomponentar. Vi leverer også komponentar til vann- og frostsikring av tunnelar. 

Vår moderne maskinpark gir rasjonell produksjon og vi kan halde eit høgt nivå både på kvalitet og leveringssikkerheit.

Vår tekniske stab gir i tillegg til produktinformasjon også opplæring i monteringsprosedyrar. Vi er også i fremste rekke innen produktutvikling på fleire områder.

Globalmenu

Kontaktinfo

Vik Ørsta AS
Strandgata 59
N-6150 Ørsta

Tlf:    +47 70 04 70 00

firmapost@vikorsta.no 

Snarveier

Kontakt oss - Vik Ørsta AS   Kontaktskjema

Vik Ørsta AS - Nyhetsbrev   Påmelding nyhetsbrev

Aktivitetskalender - Vik Ørsta AS   Aktivitetskalender

Vik Ørsta AS - Våre lokasjoner med qr-kode   Vi er her (qr-koder)

Produktkatalog (PDF)

Adobe Reader illustration Bergsikring (lesevennlig) 
Adobe Reader illustration Bergsikring (utskriftsvennlig) 

Videoer

Logo CT-Bolt® - demo video
Logo Fin-Bolt™ - demo video