Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Ledige stillingar i Vik Ørsta AS

Avdelingsleiar vedlikehald

Vi søkjer etter leiar for vedlikehaldsavdelinga i Ørsta. Avdelinga har ansvar for vedlikehald av fabrikkane i Hovden og Skorgeura, og stillinga er ein del av produksjonsleiinga i Ørsta.

Du får ansvar for å leie og utvikle avdelinga, med spesiell vekt på god utnyttelse av både menneskelege og maskinelle ressursar. Deltaking i utviklingsprosjekt innan produksjon, og ansvar for bygging av verktøy og maskiner er også vesentlege oppgåver.

Stillinga krev ein strukturert og operativt engasjert person med gode leiareigenskapar. God teknisk og praktisk innsikt, gode kommunikasjonsevner, strukturert arbeidsmetodikk og gode samarbeidsevener er personlege eigenskapar som blir vektlagt. Teknisk utdanning og praksis, samt god kjennskap til arbeid med kontinuerleg forbetring, er ein fordel.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelsar i ei bedrift i sterk utvikling.

Spørsmål om stillinga kan rettast til produksjonsdirektør Henning Melle, tlf. 918 57 594

Vi oppfordrar engasjerte og dyktige kandidatar til å sende skriftlig søknad og CV til ahk@vikorsta.no innan 30. juni 2017

Stillingsannonse i pdf

Globalmenu

Relatert informasjon

Vi tek gjerne i mot generelle opne søknadar.

Søknad og CV sendast til
personalsjef Ann Helen Krøvel:
ahk@vikorsta.no