Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

På trygg veg med Vik ØrstaVik Ørsta sponsar lokale frivillige lag og organisasjonar i Ørsta og Vik i Sogn, eventuelt i omliggande kommunar ved interkommunale tiltak eller fritidstilbod.

I hovudsak ynskjer vi å legge til rette for aktivitet for barn og ungdom. Den frivillige innsatsen gjer bygdene våre til attraktive stadar å bu og arbeide i.  

Vi deler ut sponsormidlar ein gong per år. Fristen for å søke er 1. februar, tildeling skjer medio mars.

Søknad sendast på e-post til nina.fuglebakk@vikorsta.no 

Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta:
Strandgata 59 
6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00
 
Skorgeura:
Nørestranda 383     
6152 Ørsta 

Denne adressen har varelevering
Hovden:
Torvmyrane 15 
6160 Hovdebygda  

Denne adressen har varelevering
Ørstaterminalen:
Industrivegen 28B
6155 Ørsta
Tlf: 70 06 62 70 
Denne adressen har vareleveringDenne lokasjonen tar imot lasteskip
Vik: 
Elvagata 20
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50


Denne adressen har varelevering