Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

På trygg veg med Vik Ørsta!Vik Ørsta sponser lokale frivillige lag og organisasjoner i Ørsta og Vik kommuner, eventuelt i omliggende kommuner ved interkommunale tiltak eller fritidstilbud.

I hovedsak ønsker vi å legge til rette for aktivitet for barn, ungdom og unge voksne. Den frivillige innsatsen i Vik og Ørsta kommuner gjør bygdene våre til attraktive steder å arbeide, bo og drive bedrift. Utenfor dette geografiske området, sponser vi kun trafikksikringsorganisasjoner eller –tiltak. Andre forespørsler vil bli vurdert ut i fra markedsføringsprinsipper og –verdi. Herunder gjelder også støtteannonser o.l. til organisasjoner utenfor lokalsamfunnet. 

Å være stolt leverandør av trafikksikringsprodukter og trygge båthavner forplikter. Vi ønsker å gå foran med et godt foredøme for trafikksikkerheten og sponser ikke arrangementer som inkluderer alkoholservering og rusmiddelbruk. Vi gir heller ikke direkte støtte til f.eks. russebiler, men vurderer fra år til år om vi skal delta med gave til sikring av russen i trafikken. 

Vik Ørsta gir støtte både til små og store og er støttespiller både som hovedsponsor med flerårige avtaler og som mindre sponsor ved enkelttiltak o.l.

Vi tildeler sponsor-/ gavemidler en gang årlig. Fristen for å søke midler er 1. februar. Tildeling skjer medio mars. Bruk søknadsskjema i høyremenyen for å søke sponsormidler.