Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Vik Ørsta AS sin HMS/ KS målsetting

Kvalitetspolitikk
Våre produkter og tjenester skal profilere seg med høy pålitelighet for å tilfredsstille kundens behov.

Målrettet systematisk kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring skal gjennomføres i vår organisasjon,

Vår kvalitetspolicy skal være et viktig verktøy i en konkurranseutsatt næring og der igjennom sikre våre ansatte trygge arbeidsplasser og våre eiere konkurransedyktig avkastning på deres investerte kapital.

HMS-politikk
Helse og sikkerhets arbeidet skal drives på en slik måte at våre ansatte ikke blir utsatt for arbeidsulykker, belastningsskader eller andre helseplager.

Miljøpolitikk
Vik Ørsta AS skal redusere miljøeffektene av sin virksomhet gjennom å:

  • Oppfylle / eller ligge foran myndighetenes miljøkrav.
  • Ha et helhetssyn ved produktenes påvirkning av miljøet.
  • Ta miljøhensyn ved å produsere produkter med lang levetid
  • Fremstille produkter hvor ressursbruken er minst mulig miljøbelastende.
  • Gjøre bruk av materialer med fokus på resirkulering
  • Anvende produksjonsmetoder og teknikker som utnytter råstoffer og energiressurser best mulig, men samtidig tar vare på det ytre miljø og ansattes helse og sikkerhet.
  • Arbeide for at våre samarbeidspartnere viser tilsvarende miljøbevissthet
  • Kontinuerlig forbedre bedriftens miljøstatus ved å øke kompetansen på miljø i alle bedriftens ledd.
  • Informere både innad og utad om bedriftens miljøpåvirkning på en åpen og faktabasert måte.

Miljøfilosofi
Vik Ørsta AS skal fremstå som en miljøbevisst virksomhet som ved alle beslutninger og handlinger skal bidra til et redusert totalt ressursforbruk i samsvar med kjent teknologi og akseptert miljøpolitikk.

Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta: 
Strandg. 59, 6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00

Vik: 
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50

firmapost@vikorsta.no

Snarveier

Kontakt oss - Vik Ørsta AS   Kontaktskjema

Vik Ørsta AS - Nyhetsbrev   Påmelding nyhetsbrev

Vik Ørsta AS - Aktivitetskalender   Aktivitetskalender

Vik Ørsta AS - Våre lokasjoner med qr-kode   Vi er her (qr-koder)