Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Om Vik Ørsta AS

Vik Ørsta AS er ei leiande kunnskapsbedrift og leverandør av kvalitetsløysningar innan marknadsområda trafikksikring, lysmast, bersikring og marina. Bedrifta er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn.

I tillegg til eigne produkt, produserar bedrifta spesialprodukt etter spesifikasjon frå kundar. Arbeidsstokken har betydeleg kompetanse og disponerar eit rasjonelt og moderne produksjonsutstyr som inkluderer eigne varmforsinkingshallar og lakkanlegg.

Bedrifta si historie startar i Ørsta i 1947 då selskapet Ørsta Stålindustri vart skipa. Etter fusjon mellom Vik Verk og Ørsta Stål i 2009, vart Vik Ørsta bedrifta sitt namn.

Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta:
Strandgata 59 
6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00
 
Skorgeura:
Nørestranda 383     
6152 Ørsta 

Denne adressen har varelevering
Hovden:
Torvmyrane 15 
6160 Hovdebygda  

Denne adressen har varelevering
Ørstaterminalen:
Industrivegen 28B
6155 Ørsta
Tlf: 70 06 62 70 
Denne adressen har vareleveringDenne lokasjonen tar imot lasteskip
Vik: 
Elvagata 20
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50


Denne adressen har varelevering