Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

HMS, kvalitet og ytre miljø

HMS-politikk
Vik Ørsta skal vere ein sikker arbeidsplass der alle tilsette skal vere trygge for at dei kjem heim frå arbeid i god behald. Tilsette skal bli sett når dei er til stades, og sakna når dei er borte.

Kvalitetspolitikk
Med kunden i fokus skal Vik Ørsta vere best på marknad, produkt og tenesteutvikling for å oppnå lønnsam vekst. I vår organisasjon skal det vere målretta og systematisk kvalitetsstyring og kvalitetsforbetring. Vi skal gi auka service i prosjektutvikling, prosjektleiing og leveringssikkerheit, basert på standardiserte produkt med den opplevd beste kvaliteten på leveransen i marknaden.

Miljøpolitikk
Vik Ørsta skal drive si verksemd på ein slik måte at miljøet vert belasta minst mogleg. Bedrifta vil fylgje pålagde lover og forskrifter og vil, innanfor økonomisk forsvarlege rammer, jobbe for kontinuerleg forbetring av sin miljøprestasjon.

Globalmenu

Kontaktinfo

Ørsta:
Strandgata 59 
6150 Ørsta
Tlf: +47 70 04 70 00
 
Skorgeura:
Nørestranda 383     
6152 Ørsta 

Denne adressen har varelevering
Hovden:
Torvmyrane 15 
6160 Hovdebygda  

Denne adressen har varelevering
Ørstaterminalen:
Industrivegen 28B
6155 Ørsta
Tlf: 70 06 62 70 
Denne adressen har vareleveringDenne lokasjonen tar imot lasteskip
Vik: 
Elvagata 20
6893 Vik i Sogn
Tlf: +47 57 69 86 50


Denne adressen har varelevering